Konferencja PTDE
Konferencja PTDE

XXVIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Komunikat organizacyjny nr 1

 Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XXVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej zatytułowanej „Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej”, która odbędzie się w dniach 23 i 24 września 2022 roku w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2

konferencja-ptde.org

Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej (KDE) jest cykliczną, odbywającą się raz w roku konferencją. Organizatorem XXVIII Konferencji są: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. dr hab. Bolesław Niemierko z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest Marek Legutko.

 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, XXVIII KDE towarzyszyć będzie recenzowana monografia konferencyjna, którą uczestnicy konferencji otrzymują w dniu inauguracji konferencji.

 

Cele XXVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej to:

  • Przedstawienie doniesień badawczych dotyczących projektów związanych z diagnozowaniem procesu i wyników kształcenia zarówno w edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej.
  • Upowszechnienie wyników badań dotyczących wykorzystania diagnozy edukacyjnej w wewnętrznym i zewnętrznym nadzorze pedagogicznym.
  • Analiza tradycyjnych i nowych metod sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów i studentów w wirtualnej rzeczywistości edukacyjnej, przedstawienie i ocena proponowanych rozwiązań.
  • Prezentacja dobrych praktyk dotyczących diagnozy edukacyjnej uczniów zdolnych z uwzględnieniem aspektów szkolnych i pozaszkolnych.
  • Podjęcie dyskusji nad przemianami edukacyjnymi w kraju i na świecie wymuszonymi przez pandemię, znaczeniem tych przemian w procesie dostosowywania edukacji do zmian cywilizacyjnych.
  • Przedstawienie doniesień dotyczących różnicowania się poziomu i standardów pracy szkół oraz uczelni.
  • Zaproponowanie rozwiązań koncepcyjnych i organizacyjnych kształcenia uwzględniających diagnostykę edukacyjną po pandemii.
  • Podjęcie analizy pozaszkolnych ofert edukacyjnych – stacjonarnych i online - zarówno tych wzbogacających kształcenie, jak i tych, które kompensują niedostatki systemu.

 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wygłoszenia przygotowanego wystąpienia (do czego zachęcamy) inspirowanego tematyką zaproponowaną przez organizatorów lub innego z zakresu diagnostyki edukacyjnej.
Prosimy o nadesłanie przygotowanych tekstów  najpóźniej do 15 lipca 2022 roku na adres m.k.szmigel@gmail.com

Przygotowanie tekstu do publikacji w tomie konferencyjnym

 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać korzystając z formularza zgłoszeniowego.

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 5 września 2022 r. a po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc (uzgodnienia mailowe lub telefoniczne). Osoby, które wypełnią formularz elektroniczny, będą otrzymywać kolejne informacje na indywidualne adresy mailowe. Po dokonaniu zgłoszenia na Konferencję prosimy przesłać opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) na konto PTDE: 58 1020 2906 0000 1702 0089 0038.

Siedziba Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej znajduje się Krakowie pod adresem: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Adres do korespondencji z Zarządem Głównym PTDE jest ptde@ptde.org

Linki do przykładów tekstów powiązanych z tą tematyką można znaleźć na stronie konferencyjnego padletu.

Zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszonymi wystąpieniami, z propozycjami warsztatów i paneli dyskusyjnych.

Dalsze Informacje w sprawach organizacyjnych dotyczących XXVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej PTDE i stronach internetowych współorganizatorów.

Komunikat organizacyjny nr 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności